Thao Luan Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP trang 1.

PhanVien.Com . Dien Dan . Dien Dan Tin Hoc . Kien Thuc May Tinh . He Dieu Hanh Windows . Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP . Thao Luan Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP trang 1.

Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP Trang 1.

Bai thao luan Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP duoc May-Tinh duoc dang vao dien dan Dien Dan Tin Hoc, Kien Thuc May Tinh, He Dieu Hanh Windows boi May-Tinh ngay 14/11/2007 tinh den thoi diem 18:02 4/10/2015, Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP da co tat ca 12,548 luot xem.
Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP Trang 1 - Bản không dấu.
Gói Giao diện Tiếng Việt cho Windows XP Trang 1 - Bản có dấu.

Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP.

May-Tinh
Posted: 14/11/2007 02:17
Posts: 32
Joined: 30/10/2007
Topics: 16
IP posted: 192.x.x.11
Tỏng quan :
Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho họ sản phảm Windows XP cung cáp hàu hét Giao diẹn Nguòi dùng của Windows XP bàng Tiéng Viẹt. Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt này sẽ yeu càu xác dịnh tính họp thúc của Microsoft Windows vào lúc cài dạt. Viẹc xác dịnh tính họp thúc bảo dảm ràng bạn dang sủ dụng bản sao dích thục và duọc cáp phép dày dủ của Windows. Hãy ghé tham trang Genuine Microsoft Software dẻ biét them vè lọi ích của viẹc sủ dụng phàn mèm Windows chính hãng.

Các yeu càu hẹ thóng

* Hẹ dièu hành duọc hõ trọ: Windows XP

- Hẹ dièu hành duọc hõ trọ: Windows XP vói Service Pack2 (SP2)
- Các bản Tiéng Anh của Windows XP Professional vói SP2, Windows XP Home vói SP2 hoạc Windows XP TabletPC Edition vói SP2 càn phải duọc cài dạt tren máy tính của bạn.
- Các tẹp script phúc họp phải duọc cài dạt sãn tren máy tính của bạn. Hãy chọn “Cài dạt tẹp cho script phúc họp và các ngon ngũ viét tù phải-sang-trái (bao gòm cả tiéng Thái)” tù Tùy chọn Vùng và Ngon ngũ trong Pa-nen Dièu khiẻn. Bạn sẽ duọc nhác dua vào dĩa CD thiét lạp Windows XP.
- Có sãn 4.63 MB khong gian tróng dẻ tải xuóng
- Khoảng 15 MB khong gian tróng dẻ Cài dạt

Huóng dãn cai dat :
Khi viẹc tải xuóng bát dàu:
- Chọn “Run this program from its current location” dẻ bát dàu cài dạt tù Internet,
hoạc
- “Save this program to the disk” dẻ luu chuong trình cài dạt vào mọt vị trí cụ thẻ tren máy tính và cài dạt sau.


Size : 5.95 MB

Download - Tai ve
http://ws1.subsever.com/softvnn/soft/System/System%20Info/LIPSetup_XP.rar

Bai thao luan "Gói Giao diẹn Tiéng Viẹt cho Windows XP" co khoang 1 bai phan hoi duoc trinh bay tren 1 trang.

Trang [1]

Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 184.72.168.178, 04 October, 2015 18:02:33 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).