Thảo Luận Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một.

PhanVien.Com . Diễn Đàn . Diễn Đàn Tin Học . Kiến Thức Máy Tính . Hệ Điều Hành Windows . Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một.

Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một.

Bài thảo luận Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một được ngahai69 được đăng vào diễn đàn Diễn Đàn Tin Học, Kiến Thức Máy Tính, Hệ Điều Hành Windows bởi ngahai69 ngày 23/6/2008 tính đến thời điểm 22:41 7/10/2015, Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một đã có tất cả 9,803 lượt xem, khoảng 1 bài phản hồi.
Dang chay 2 he dieu hanh Windows lam sao go bo mot - Bản không dấu.
Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một - Bản có dấu.

gỡ bỏ Win.

ngahai69
Posted: 23/6/2008 11:21
Posts: 3
Giới tính: Chưa biết
Joined: 9/6/2008
Topics: 3
IP posted: 203.x.x.49
Tuổi:
Máy tính của tôi hiện cùng lúc chạy 2 Win hãy giúp tôi gỡ bỏ một tên đi với.

Đáp: Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một.

phanvien
Posted: 21/7/2008 13:47
Posts: 109
Giới tính: Nam
Joined: 26/9/2007
Topics: 20
IP posted: 118.x.x.37
Tuổi: Ẩn
Để gỡ bỏ một hệ điều hành, trước tiên bạn cần Disable hệ điều hành đó chạy trong quá trình Boot trước đã. Để làm được điều này bạn mở file boot.ini nằm trong ổ đĩa nơi bạn cài hệ điều hành (Thường là ổ C:\)

Nội dung file boot.ini có nội dung tương tự như sau:
Đoạn mã:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

Bạn chỉ cần xoá đi dòng lệnh boot từ hệ điều hành mà bạn không muốn chạy.
Sau đó khởi động lại máy. Chú ý là bạn nên Backup file boot.ini này trước khi sửa nhé vì nếu có gì xảy ra thì bạn chỉ cần sửa lại theo đúng nội dung cũ.

Nếu khởi động lại thành công, bây giờ bạn có thể xoá các file và Folder của hệ điều hành mà bạn đã gở bỏ được rồi đấy!

Bài thảo luận "Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một" có khoảng 2 bài phản hồi được trình bày trên 1 trang. Bài thảo luận Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một được ngahai69 khởi tạo vào ngày 23/6/2008 tính đến thời điểm 22:41 7/10/2015, Đang chạy 2 hệ điều hành Windows làm sao gỡ bỏ một đã có tất cả 9,803 lượt xem.

Trang: 1

Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.196.230.37, 07 October, 2015 22:41:32 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).